DSD098 | Andrew Novelli, Nicola Serena – Charlotte